Jakie kompetencje bada test psychometryczny?

Istotą wprowadzenia do rekrutacji testów psychometrycznych, zwanych też testami kompetencji, jest zbadanie potencjału zawodowego kandydatów, a także ich dopasowania do danego stanowiska pracy. Rekruterzy mogą zbadać szereg kompetencji w zależności od cech jakie kandydat powinien posiadać, ale też sprawdzić czy kompetencje wskazane w CV są zgodne z rzeczywistością. Sprawdź, jakie kompetencje możesz zbadać.

Testy psychometryczne badają wiedzę, posiadane kompetencje oraz zachowania w wybranych sytuacjach zawodowych. Ich wynik pomaga określić, jak zatrudniony kandydat poradzi sobie na danym stanowisku pracy. Test polega na dostarczeniu kandydatowi kwestionariusza z serią pytań, na które musi on udzielić odpowiedzi we wskazanym czasie.

Czytaj także: Na czym polega test psychometryczny?

Jakie są zalety testów kompetencyjnych w rekrutacji?

Testy kompetencyjne dają rekruterowi szereg korzyści, do najczęściej wskazywanych należą:
– zbadanie faktycznego poziomu kompetencji kandydata, a także jego mocnych i słabych stron,

– stosowane w testach parametry psychometryczne pozwalają uzyskać trafne, obiektywne wyniki oraz zmniejszają ryzyko błędu podczas rekrutacji,

– pomoc w wyłonieniu kandydatów o dużym potencjale zawodowym i największych potrzebach rozwojowych,

– sprawdzają, czy kandydaci posiadają kluczowe kompetencje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy, przez co korzystnie wpływają na wzrost poziomu retencji,

– oszczędzają czas i skracają proces rekrutacji.

Czytaj także: Dlaczego testy psychometryczne to nieodłączny element rekrutacji?

Przykłady badanych kompetencji

Dostarczane pracodawcom testy mogą być uniwersalne i np. badać sumienność czy pracowitość, ale też mogą dotyczyć bardziej pogłębionych informacji, jak np. cechy osobowości ( zdolności przywódcze, kreatywność, wyjątkowe cechy mediatorskie czy komunikatywności).

Przykładowo, chcąc zrekrutować osobę do działu księgowości zależy nam, by osoba ta posiadała umiejętności matematyczne, analizowania danych czy też praktycznej obsługi programu Microsoft Excel. Poprawnie stworzony test psychometryczny jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu minut sprawdzić, czy informacje zamieszczone w CV maja swe odzwierciedlenie w praktyce.

Z kolei w zatrudnieniu osób technicznych na stanowiska związane z programowaniem, inżynierią, czy analizą danych doskonale sprawdzą się testy logiczne, które wymagają od kandydata zidentyfikowania trendów lub wzorców przy użyciu informacji zawartych w przedstawieniu graficznym.

Niestety, dużym problemem dla rekruterów jest zatrudnienie osób z dobrą znajomością języków obcych. Ogólnodostępne badania mówią, że ponad połowa kandydatów kłamie w CV w tym zakresie, często zawyżając swoje umiejętności. Sprawdzeniu mogą pomóc testy językowe, które w szybki i rzetelny sposób sprawdzą faktyczną znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Podsumowując, to jakie kompetencje chcemy zbadać w dużym stopniu zależy od stanowiska, na które poszukujemy pracownika, ale również od potrzeb organizacji. Bez wątpienia testy psychometryczne na dobre zagościły na polskim rynku rekrutacji i wszystko wskazuje na to, że ich popularność będzie z roku na rok się rozwijać – zwłaszcza w dobie zdalnej rekrutacji.


Sprawdź również

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jesteś: