Na czym polega test psychometryczny?

Pod pojęciem testu najczęściej rozumiemy zbiór pytań i odpowiedzi. Słysząc z kolei określenie „test psychometryczny” część z nas ma wątpliwości czym on tak naprawdę jest, a część odniesie go do zbioru pytań lub zadań wykorzystywanych do wnioskowania o zdolnościach lub osobowości człowieka. Przeczytaj czym jest test psychometryczny i rozwiej wszelkie wątpliwości.

Polska psychometria w dużym stopniu korzysta z dorobku amerykańskich naukowców, stąd też już na początku analizowania istoty testy psychometrycznego przytoczmy definicję sformułowaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, która mówi, że test psychometryczny „może być zbiorem zadań lub pytań, które – w standardowych warunkach – mają wywoływać określone rodzaje zachowań i dostarczać wyników o pożądanych własnościach psychometrycznych, tj. posiadających wysoką rzetelność i wysoką trafność”. Z kolei powołując się na inną definicję możemy powiedzieć, że „test psychologiczny jest obiektywną i wystandaryzowaną miarą próbki zachowania, a opracowanie norm stanowi ważny aspekt standaryzacji”. Powyższe definicje pozwalają stwierdzić, że niewątpliwie w każdym przypadku mamy do czynienia ze zbiorem pytań i zadań.

Jakie wyróżniamy testy psychometryczne?

Testy psychometryczne mogą być dzielone ze względu na kryterium merytoryczne, wówczas wyróżniamy testy inteligencji, zdolności specjalnych (np. matematycznych), osobowości, jak i ze względu na kryterium metodyczne, wówczas mówi o testach werbalnych, performacyjnych (wykonania) czy projekcyjnych. Najpopularniejszym podziałem testów psychologicznych jest ten wyróżniający:

1. Kognitywne testy psychologiczne – tzw. testy maksymalnych zdolności, najczęściej stosowane w ocenie ogólnego poziomu inteligencji lub zdolności językowych badanej osoby.

2. Niekognitywne testy psychologiczne – tzw. testy typowego zachowania, które oceniają takie aspekty psychiki człowieka jak system wartości, motywacja, osobowość.

W kontekście pracy zawodowej najczęściej wyróżnia się testy, które mają dać obraz predyspozycji do pracy (wskazać obszar, w którym badany sprawdzi się najlepiej) lub takie, które oceniają, czy dana osoba spełnia warunki podjęcia konkretnej pracy.

Czytaj także: Na czym polega test psychometryczny?

Przykłady testów psychometrycznych

Poniżej prezentujemy przykładowe testy, z którymi kandydaci mogą się zetknąć biorąc udział w procesach rekrutacyjnych:

 1. Testy umiejętności ogólnych
  Badają zdolność logicznego myślenia, szybkość i precyzję spostrzegania, wyobraźnię wzrokową, zdolność do analizy i syntezy, szybkość rozwiązywania problemów. Przeczytaj o Analytical Talent, Logical Talent
 2. Testy językowe
  Badany jest poddawany testowi, który sprawdza faktyczną znajomość języka obcengo, np. w zakresie gramatyki, znajomości słownictwa. Przeczytaj o English Language Talent, German Language Talent
 3. Testy merytoryczne / wiedzy zawodowej
  Testy tego typu są zwane również testami wiedzy branżowej, bowiem sprawdzają czy kandydat posiada wiedzę potrzebną na danym stanowisku, a także czy umie ją wykorzystać w praktyce, jak np. biegła obsługa programu Microsoft Excel (przeczytaj o Excel Talent)
 4. Testy / kwestionariusze osobowości
  Testy tego typu badają takie obszary, jak: wytrwałość i konsekwencja w działaniu, umiejętności interpersonalne, towarzyskość, empatię, samodzielność w działaniu (inicjatywę), pomysłowość, operatywność, ambicje, zdolności organizacyjne, dojrzałość emocjonalną. Wyniki z tego testu są interpretowane pod kątem specyficznych predyspozycji, pożądanych na danym stanowisku. Przeczytaj o High Potential Talent, Sales Talent

O wyborze konkretnego testu decyduje specyfika organizacji, a także potrzeba zbadania konkretnych cech. Dobrze skonstruowany test dostarcza pełnej wiedzy o kandydacie, a także stanowi doskonałe wparcie rekrutera w prowadzonych rekrutacjach.


Sprawdź również

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jesteś: