Testy szyte na miarę Twoich potrzeb

Nie ograniczamy się jedynie do gotowych rozwiązań. Sprawdź co możemy Ci zaproponować!

Wychodząc na przeciw potrzebom Twojej organizacji jesteśmy gotowi stworzyć test szyty na miarę Twoich potrzeb.

Test szyty na miarę jest tworzony od podstaw w oparciu o dostępne pozycje testowe z naszego banku pytań lub budowany z nowych pytań testowych. Powstawanie testu nadzoruje dr hab. Michał Chruszczewski, który wykłada psychologię i psychometrię na Uniwersytecie Warszawskim.

Trafne i rzetelne narzędzie do selekcji kandydatów

Dopasowanie do modelu kompetencyjnego/ opisu zachowań. Korelacja
z zewnętrznymi wynikami np. sprzedażowymi handlowców/ oceny okresowej.

Jakie kompetencje możemy zbadać?

Kompetencje związane z wiedzą
Kompetencje związane z wiedzą
Testy badające określony zakres wiedzy np. z języka angielskiego lub Excela (wykorzystanie arkusza on-line). Zakres wiedzy jest dopasowywany do danego profilu/modelu kompetencyjnego oraz do stanowiska.
Kompetencje związane z procesem myślenia
Kompetencje związane z procesem myślenia
Testy badające określone zachowania związane z takimi obszarami jak: myślenie analityczne, logiczne czy werbalne, analizowanie danych, szybkość uczenia się.
Kompetencje związane ze stylem działania
Kompetencje związane ze stylem działania
Testy badające określone zachowania związane z takimi obszarami jak: orientacja na cel, planowanie, organizacja.
Kompetencje związane z procesem odczuwania
Kompetencje związane z procesem odczuwania
Testy badające określone zachowania związane z takimi obszarami jak: empatia, motywowanie, komunikacja, umiejętności interpersonalne, odporność na stres.

Jak tworzymy test psychometryczny?

Tworzenie testu uszytego na miarę Twoich potrzeb wymaga nie tylko dużych nakładów pracy, ale też i czasu. Nasze doświadczenie pozwala stworzyć taki test w niecałe 
2 miesiące!

Analiza kompetencji
 • Zbadanie kompetencji i ich zachowań.
 • Poznanie poziomu skal.
 • Zapoznanie się opisem stanowiska.
 • Analiza kultury organizacyjnej.
 • Przeprowadzenie ankiety, mającej na celu wyłonić kluczowe kompetencje.
 • Ewentualne spotkanie z interesariuszami (np. specjalistami z danej dziedziny pracującymi w firmie).
Stworzenie wstępnych pozycji testowych
 • Stworzenie wstępnej listy pytań lub wybór pytań z bazy. Prace pod nadzorem doktora habilitowanego Michała Chruszczewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz przy współpracy z naszymi ekspertami z danej dziedziny.
 • Ocena trafności pytań przez sędziów kompetencyjnych oraz przedstawiciela Twojej firmy.
Analiza psychometryczna
 • Analiza psychometryczna trafności i rzetelności.
 • Porównanie nowo stworzonego testu z innym istniejącym na rynku, badającym tę samą kompetencję (przebadanie grupy osób o podobnym profilu).
Korelacja z zewnętrznym czynnikiem
 • Przebadanie pracowników firmy w celu potwierdzenia, że wysokie wyniki z testu otrzymają jedynie ci najlepsi. Na tym etapie możemy sprawdzić na przykład jakie jest powiązanie pomiędzy wynikami z testów a procentem realizacji celów sprzedażowych.

Prace końcowe
 • Stworzenie podręcznika do testu.

 • Przeprowadzenie szkolenia.

 • Wdrożenie testów na Państwa konto w systemie Talent Bridge / integracja z systemem eRecruiter.

Aktualizacja testów
 • Ponowne badanie porównawcze z czynnikiem zewnętrznym (np. wynikami sprzedażowymi) po 6 lub 12 miesiącach w celu aktualizacji testów.

Zobacz jak firma Intersnack wykorzystuje nasze testy

Dołącz do zadowolonych klientów:

Deloitte
Grupa Żywiec
Intersnack
Pracuj
Alto Tax
CEDC

Jeżeli masz wrażenie, że testy, z których obecnie korzystasz, nie są dopasowane do Twoich potrzeb, najwyższy czas to zmienić!

Rozwiązanie, którego potrzebujesz, może być dopasowane do wielu kryteriów, które wynikają z oczekiwań Twoich „klientów”, na przykład menedżerów liniowych oraz z rozbudowanego modelu kompetencyjnego.

Jeżeli na etapie rekrutacji weryfikujesz powyższe kryteria tylko za pomocą rozmowy, ocena kandydata może być mało obiektywna i rozbieżna z opinią pozostałych rekruterów. Wykorzystując testy szyte na miarę, masz pewność, że kandydat będzie dobrze dopasowany do stanowiska.

Skontaktuj się z nami!
Nie wiesz, który test jest odpowiedni dla Twojej organizacji?

Napisz do nas a wybierzemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie lub wspólnie opracujemy test dostosowany do Twoich potrzeb.

Na wszystkie wiadomości odpowiadamy w przeciągu 24h!