Talent Bridge testy psychometryczne

IT Manager Talent

Pomożemy Ci zbadać predyspozycje i potencjał kandydatów do pełnienia roli związanej z zarządzaniem w środowisku IT.

Sprawdź potencjał kandydata na stanowisko IT Managera

Zastanawiasz się, którego ze specjalistów z działu IT awansować na stanowisko managerskie? Dołącz do swojego procesu selekcji narzędzie IT Manager Talent. Jest to kwestionariusz, który umożliwia zbadanie predyspozycji i potencjału kandydatów do pełnienia  roli związanej z zarządzaniem w środowisku IT.

To narzędzie niezwykle otwierające, które umożliwi ci  przeprowadzenie bardzo trafnego, rzetelnego wywiadu behawioralnego, w czasie którego z pewnością wybadasz również motywację wewnętrzną danego pracownika do pełnienia roli managerskiej. 

Co zyskujesz decydując się na nasze rozwiązanie?

 

  • Poznasz postawy, przekonania i wynikające z nich zachowania kandydata związane z jego funkcjonowaniem w środowisku IT,
  • Dowiesz się, czy ceniony specjalista odnajdzie się w roli managera,
  • Uzyskasz informacje, które umożliwią zbadanie motywacji wewnętrznej kandydata do pełnienia roli menedżerskiej.

W IT rola managerów jest kluczowa. To oni wpływają na wynik zespołów oraz ostatecznie na obrót firmy. To od nich zależy, na ile zespoły specjalistów będą zmotywowane oraz skuteczne przy realizacji swoich projektów. Dobry, efektywny, nowoczesny manager IT to osoba, która potrafi pobudzić ludzi do działania, w celu realizacji założonych celów w określonym czasie. 

Profil idealnego IT Managera

 

Najwięksi gracze branży nowych technologii mają ogromną świadomość tego, jak ważna jest rola IT Managera w organizacji. Na początku XXI wieku w oparciu o rzetelne badanie naukowe, Google wypracował wizję managera idealnego. Jego charakterystyka pokrywa się całkowicie z wymiarami koncepcji Learning Agility. Dlatego już teraz mamy możliwość zbadania tych charakterystyk w oparciu o rzetelne, trafne i sprawdzone narzędzie psychometryczne.

IT Manager Talent wykorzystasz :
Przy awansach i rekrutacjach wewnętrznych na stanowisko IT Managera
W procesach rekrutacji zewnętrznej na stanowisko IT Manager

Learning Agility zbudowane jest z pięciu wymiarów:

Change Agility
Change Agility
Zwinność we wprowadzaniu zmian. Ma dużą potrzebę zmian i wprowadzania nowych trendów. Lubi eksperymentować. Lubi wyzwania i nowe sytuacje życiowe i zawodowe. Dobrze sobie radzi z gorącą atmosferą towarzyszącą zmianom.
Mental Agility
Mental Agility
Posiada doskonałą zdolność rozumowania (w najczystszej formie tego słowa znaczeniu). Typ osoby, która wie co zrobić, kiedy nie wiadomo co zrobić. Typ osoby, którą złożone i trudne zadania przyciągają. Wychodzi poza to, co oczywiste.
People Agility
People Agility
Doskonale radzi sobie w relacjach z ludźmi o bardzo zróżnicowanym profilu osobowościowym. Jest otwarta na różne punkty widzenia. Ceni sobie różnorodność poglądów. Ma świadomość, że praca z ludźmi zróżnicowanymi osobowościowo przynosi wiele korzyści.
Results Agility
Results Agility
Osiąga najwyższe wyniki w warunkach nagłej zmiany, w nowych i nieoczekiwanych okolicznościach, w nowych sytuacjach, w trudnych warunkach. Inspiruje przy tym zespoły i wywiera na nie znaczący wpływ.
Self-awareness
Self-awareness
Dobrze funkcjonuje ponieważ zna swoje mocne, ale również słabe strony. Buduje zespoły, do których dobierają osoby, które dobrze radzą sobie w obszarach, w których im samym brakuje przenikliwości. Nie boi się przyznać, że ktoś z jego zespołu może mieć lepszy pomysł od jego pomysłu. Podąża raczej w kierunku pokory niż nadmiernej pewności siebie.

Dlaczego nasze testy są rzetelne?

 

Stosowana przez nas technologia IRT pozwala analizować zachowania kandydata w stosunku do pojedynczego zadania testowego, a nie całego testu, dzięki czemu kandydat otrzymuje zadania dopasowane do swojego poziomu, co umożliwia bardzo precyzyjne badanie nasilenia kompetencji oraz zastosowanie testów zarówno wśród juniorów, jak i wyższych stanowisk. Całość prac od strony merytorycznej nadzoruje dr hab. Michał Chruszczewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Automatycznie generowane raporty
dla rekrutera oraz kandydata.
Polska grupa
normalizacyjna
1330 osób z grup: asystenci, stażyści, osoby bez doświadczenia, specjaliści, kierownicy, przedsiębiorcy.
Rzetelność testu
potwierdzona w oparciu o pomiar powtórzony. Niewielki błąd pomiaru (0,82 – 0,92).

Dlaczego warto wdrożyć IT Manager do rekrutacji?

 

  • Dokonujesz szybkiej selekcji kandydatów – spotykasz się tylko z tymi najlepszymi.
  • Badasz kompetencje kandydata w dowolnym czasie i miejscu – rekrutacja zdalna przestaje stanowić dla Ciebie problem.
  • Zatrudniasz osoby z odpowiednimi kompetencjami, tym samym zmniejszasz rotację w firmie aż o 40%!
  • Zmniejszasz ryzyko przeprowadzenia ponownej rekrutacji, ponieważ zatrudniasz kandydata z kompetencjami dopasowanymi do danego stanowiska pracy.
  • Unikniesz „unconscious bias”, czyli uprzedzeń, które są powodem złych decyzji rekrutacyjnych, ponieważ oceniasz kompetencje kandydata na podstawie twardych danych.
  • Staniesz się zaufanym partnerem biznesu, poprzez rekrutację pracowników odpowiadających na potrzeby personalne poszczególnych komórek organizacji.

Czy działamy zgodnie z RODO?

Gwarantujemy zgodność z przepisami RODO – mamy wdrożone wszystkie kluczowe aspekty związane z RODO. Dane są przechowywane na terenie EU. W zakresie bezpieczeństwa IT przeprowadzamy cykliczne testy penetracyjne, które potwierdzają bezpieczeństwo naszego systemu.

Wygodna rekrutacja? Tak, bo zintegrowana z eRecruiter!

Pracujesz w jednym systemie
Pracujesz w jednym systemie
Automatyzujesz procesy i skracasz czas rekrutacji
Automatyzujesz procesy i skracasz czas rekrutacji
Masz gwarancję bezpieczeństwa danych
Masz gwarancję bezpieczeństwa danych
Masz szybki podgląd wyników testów
Masz szybki podgląd wyników testów

Automatyzacja procesu to podstawa dzisiejszych rekrutacji, zwłaszcza w dobie prowadzenia rekrutacji online. Wychodząc naprzeciw potrzebom działów HR staliśmy się Partnerem eRecruiter w obszarze testów rekrutacyjnych. Jakie korzyści możesz z tego czerpać?

Wystarczy, że wybierzesz etap rekrutacji, do którego przypisana jest automatyczna wysyłka testu rekrutacyjnego, a Twój kandydat w przeciągu 10 minut otrzyma od nas 
e-mail z zaproszeniem do jego rozwiązania. Wynik testu pojawi się w notatce eRecruiter.

Tylko dla pracodawców!
Chcesz zatrudnić kandydatów z odpowiednimi kompetencjami?

Umów niezobowiązującą konsultację. Podczas rozmowy ustalimy kluczowe kompetencje w Twoich rekrutacjach oraz wskażemy testy psychometryczne, które najlepiej sprawdzą się w prowadzonych przez Ciebie procesach.

Jesteś: