Talent Intelligence

Jak zrekrutować najlepszych kandydatów? Pomoże Ci w tym nasz test badający aż trzy obszary kompetencji!

Czasami jeden test to za mało, by ocenić faktyczne kompetencje pracownika.

Test Talent Intelligence to rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą sprawdzić kilka kompetencji pracownika. Test stanowi połączenie testów Analytical Talent, Verbal Talent oraz Logical Talent. W ramach badania kompetencji masz okazję sprawdzić kandydata pod kątem umiejętności:

  • podejmowania decyzji na podstawie danych
  • interpretowania danych
  • logicznego myślenia
  • czytania ze zrozumieniem
  • podejmowania decyzji pod presją czasu
  • szybkiego analizowania informacji

Na czym polega test Talent Intelligence?

Kandydat otrzymuje od nas link z testem online. Test składa się z 8 pytań z każdej części, tj. Analytical, Verbal oraz Logical. Pytania są dobierane losowo z banku 450 pytań, a czas na rozwiązanie testu to 31 minut. Po rozwiązaniu testu otrzymujesz od nas informację, że dany kandydat rozwiązał test oraz raport z ogólnym wynikiem z trzech części, a także wyniki szczegółowe z każdego obszaru.

Dlaczego nasze testy są rzetelne?

Stosowana przez nas technologia IRT pozwala analizować zachowania kandydata w stosunku do pojedynczego zadania testowego, a nie całego testu, dzięki czemu kandydat otrzymuje zadania dopasowane do swojego poziomu, co umożliwia bardzo precyzyjne badanie nasilenia kompetencji oraz zastosowanie testów zarówno wśród juniorów, jak i wyższych stanowisk. Normalizacja testu została przeprowadzona na grupie 1200 osób z podziałem na wiek, wykształcenie, kierunek studiów, stanowisko, staż pracy. Całość prac od strony merytorycznej nadzoruje dr hab. Michał Chruszczewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tylko dla pracodawców!
Uzyskaj dostęp do 10 bezpłatnych testów przez okres 14 dni!

Możesz przetestować testy: Analytical Talent, Verbal Talent, Logical Talent, Excel Talent, English Language Talent oraz German Language Talent.

Odpowiemy w przeciągu 24h!