Sales Talent

Pomożemy Ci wybrać kandydata, który ma największy potencjał do stania się gwiazdą sprzedaży.

Tworzymy testy, które odkrywają potencjał w kandydatach do bycia pożądanym sprzedawcą.

Dział sprzedaży to jeden z kluczowych obszarów organizacji, bowiem odpowiada za generowanie zysków, jak i dalszy rozwój firmy. Pozyskanie dobrych kandydatów jest nie lada wyzwaniem dla działów HR. Jak sprawdzić czy nasz kandydat ma szanse na powodzenie w sprzedaży? Zaproś go do rozwiązania naszego autorskiego testu Sales Talent!

Nasz kwestionariusz wyłania tych kandydatów, którzy swoimi cechami maksymalizują prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w dziale sprzedaży. Narzędzie to możemy dostosować do specyfiki Twojej organizacji, uwzględniając jej unikalny styl oraz potrzeby, dzięki czemu możesz sprawdzić jak kandydat odnajdzie się w Twojej branży i jak poradzi sobie z zadaniami, które czekają na niego w nowej organizacji.

Jak powstaje Sales Talent?

Na początku tworzymy profil idealnego handlowca, wyłaniając cechy, których wysoki poziom nasilenia koreluje z wysokimi wynikami sprzedaży, a niski z niskimi. Po wyłonieniu cech dostosowujemy gotowe narzędzie do specyfiki pracy Twojej firmy. Cechy te możesz również wykorzystać do realizacji trafnych rekrutacji oraz rozwoju talentów. Po wdrożeniu naszego narzędzia do oceny kandydatów będziesz od razu widzieć wynik kandydata zawsze w odniesieniu do profilu idealnego handlowca. Dzięki temu zawsze będziesz podejmować bardziej świadome decyzje rekrutacyjne.

Badane obszary kompetencji handlowców

Test Sales Talent pomoże Ci znaleźć idealnego handlowca. Osobę, dla której ważne są:
realizacja celów
profesjonalizm
budowanie relacji
komunikatywność
liczby
Empatia
Empatia
Zdolność emocjonalnego współodczuwania oraz przyjmowania perspektywy innej osoby.
Komunikatywność
Komunikatywność
Klarowność i adekwatność wypowiedzi, nastawienie na efektywność procesu komunikowania się, dążenie do wzajemnego zrozumienia i poznania oczekiwań drugiej strony dialogu.
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość
Samodzielność, inicjatywa, poczucie własnej skuteczności.
Integralność
Integralność
Uczciwość, szczerość i jednoznaczność moralna; autentyzm względem samego siebie oraz względem innych.
Giętkość adaptacyjna
Giętkość adaptacyjna
Elastyczność zachowania, które dopasowuje się odpowiednio do okoliczności; łatwość przystosowywania się do nowych warunków. Przeciwieństwo sztywności lub bezwładu.
Siła wytrwałości
Siła wytrwałości
Uporczywość wysiłku, niezłomność starań. Zdolność długoterminowego, konsekwentnego zaangażowania się w działanie w imię jakiegoś celu wraz z odpornością na zniechęcenie.
Pozytywna emocjonalność
Pozytywna emocjonalność
Tendencja do względnie częstego i silnego przeżywania emocji pozytywnych.
Prężność psychiczna
Prężność psychiczna
Zdolność zaradnego i adekwatnego radzenia sobie z realizacją codziennych zadań w zmiennych i nierzadko stresujących warunkach; odporność psychiczna, warunkująca względnie dobre znoszenie trudnych sytuacji.
Nastawienie na rozwój
Nastawienie na rozwój
Chętne zdobywanie wiedzy i doświadczeń oraz dążenie do ciągłego doskonalenia się i wprowadzania pozytywnych zmian w życiu zawodowym.
Zaangażowanie
Zaangażowanie
Sumienność, systematyczność, ambicja
Perswazyjność
Perswazyjność
Zdolność umiejętnego przekonywania do swoich racji z jednoczesną otwartością na potrzeby drugiej strony dialogu.
Towarzyskość
Towarzyskość
Poszukiwanie i cenienie sobie towarzystwa innych ludzi.

Dlaczego nasze testy są rzetelne?

Test Sales Talent został przebadany na grupie normalizacyjnej złożonej z 2348 osób z podziałem na wiek, wykształcenie, kierunek studiów, stanowisko, staż pracy. Dodatkowo, nasz test wyróżnia tzw. trafność kryterialna, która określa w jakim stopniu wyniki testu są powiązane z wybranym zewnętrznym kryterium (zmienną nie mierzoną bezpośrednio przez test). W naszym teście skorelowaliśmy wyniki sprzedaży 400 przedstawicieli handlowych z uzyskanymi przez nich wynikami z kwestionariusza Sales Talent – współczynnik korelacji wynosi 0,62 (minimalny próg zgodności to 0,21). 

Dlaczego warto wdrożyć testy kompetencyjne do rekrutacji?

  • Dokonujesz szybkiej selekcji kandydatów – spotykasz się tylko z tymi najlepszymi.
  • Badasz kompetencje kandydata w dowolnym czasie i miejscu – rekrutacja zdalna przestaje stanowić dla Ciebie problem.
  • Zatrudniasz osoby z odpowiednimi kompetencjami, tym samym zmniejszasz rotację w firmie aż o 40%!
  • Zmniejszasz ryzyko przeprowadzenia ponownej rekrutacji, ponieważ zatrudniasz kandydata z kompetencjami dopasowanymi do danego stanowiska pracy.
  • Unikniesz „unconscious bias”, czyli uprzedzeń, które są powodem złych decyzji rekrutacyjnych, ponieważ oceniasz kompetencje kandydata na podstawie twardych danych.
  • Staniesz się zaufanym partnerem biznesu, poprzez rekrutację pracowników odpowiadających na potrzeby personalne poszczególnych komórek organizacji.

Badanie przeprowadzone przez CareerBuilder wskazuje, że automatyzacja procesów rekrutacyjnych pozwala działom HR aż o 69% zredukować ilość błędów.

Ile to kosztuje?

Rozliczamy się na podstawie wykorzystanych jednostek testowych – to Ty decydujesz z ilu testów chcesz skorzystać. Cena za test waha się od 98 do 199 zł netto. Dodatkowo, oferujemy możliwość spersonalizowania pytań i dostosowania ich do realiów Twojej organizacji – tym sposobem osiągniesz lepszy candidate experience. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe koszty dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o sytuacji, którą próbujesz rozwiązać.

Czy działamy zgodnie z RODO?

Gwarantujemy zgodność z przepisami RODO – mamy wdrożone wszystkie kluczowe aspekty związane z RODO. Dane są przechowywane na terenie EU. W zakresie bezpieczeństwa IT przeprowadzamy cykliczne testy penetracyjne, które potwierdzają bezpieczeństwo naszego systemu.

Wygodna rekrutacja? Tak, bo zintegrowana z eRecruiter!

Pracujesz w jednym systemie
Pracujesz w jednym systemie
Automatyzujesz procesy i skracasz czas rekrutacji
Automatyzujesz procesy i skracasz czas rekrutacji
Masz gwarancję bezpieczeństwa danych
Masz gwarancję bezpieczeństwa danych
Masz szybki podgląd wyników testów
Masz szybki podgląd wyników testów

Automatyzacja procesu to podstawa dzisiejszych rekrutacji, zwłaszcza w dobie prowadzenia rekrutacji online. Wychodząc naprzeciw potrzebom działów HR staliśmy się Partnerem eRecruiter w obszarze testów rekrutacyjnych. Jakie korzyści możesz z tego czerpać?

Wystarczy, że wybierzesz etap rekrutacji, do którego przypisana jest automatyczna wysyłka testu rekrutacyjnego, a Twój kandydat w przeciągu 10 minut otrzyma od nas
e-mail z zaproszeniem do jego rozwiązania. Wynik testu pojawi się w notatce eRecruiter.

Tylko dla pracodawców!
Chcesz zatrudniać handlowców, którzy będą rozwijać sprzedaż?

Porozmawiajmy o testach sprawdzających potencjał kandydata do pracy w sprzedaży. Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt opiekuna handlowego.

Jesteś: