Dlaczego testy psychometryczne to nieodłączny element rekrutacji?

Rekrutacja właściwego pracownika to największe wyzwanie stojące przed działami HR. Analizowane jest nie tylko jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ale również liczba i różnorodność kompetencji. Jak sprawdzić umiejętności kandydata? Z pomocą przychodzi test psychometryczny, który obiektywnie ocenia posiadane umiejętności oraz potencjał rozwojowy.

Od zawsze nauka interesowała się różnicami międzyosobowymi. Już w czasach starożytnych historia odnotowała pierwsze próby stosowania badań przydatności zawodowej. To zainteresowanie pozostało do dziś. Na przestrzeni lat nieustannie rozwijają się teorie psychologiczne, jak i metodologie badań. Rozwijają się również technologie, które pozwalają przeprowadzać i analizować badania w wygodny i szybki sposób. Pomimo szerokiego wyboru narzędzi oraz dużych osiągnięć na polu psychologii, psychometria niesłusznie odgrywa niewielką rolę w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Rekrutacja odpowiedniego kandydata wiąże się z holistycznym podejściem do rekrutacji. Analizując jego aplikację nie możemy ograniczać się jedynie do doświadczenia, czy posiadanych kompetencji zawodowych wypisanych w CV. Jako rekruterzy powinniśmy również zwracać uwagę na jego osobowość oraz na to, jak reaguje na określone sytuacje. Wdrożenie do rekrutacji poszczególnych testów psychometrycznych daje możliwość kompleksowej oceny kandydatów, dzięki czemu rekrutacja staje się skuteczniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb organizacji. Właśnie z tych powodów ważne jest zapoznanie się z różnymi rodzajami testów psychometrycznych, by zrozumieć, co za ich pomocą można przebadać, jakie rodzaje testów będą odpowiednie przy rekrutacji na dane stanowisko oraz na jakim etapie rozmów dane testy powinny być wdrożone.

Czytaj także: Na czym polega test psychometryczny?

Gdzie można wykorzystać testy psychometryczne?

Testy psychometryczne sprawdzają się na każdym szczeblu stanowisk, w sporadycznych, jak i masowych rekrutacjach. Testy kompetencyjne można również wykorzystać do oceny już zatrudnionych pracowników, np. w momencie chęci wyłonienia menedżera z tzw. wewnętrznej rekrutacji. Pozwalają obiektywnie i szybko ocenić posiadane kompetencje.

Na stanowiskach technicznych najczęściej sprawdza się inteligencję, umiejętności logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Jednak na stanowiskach menedżerskich, gdzie zarządza się ludźmi, oprócz kompetencji technicznych niezbędne staje się poznanie osobowości człowieka. Menedżer, który nie potrafi porozumieć się z zespołem, może narazić firmę na ogromne straty – nie tylko ze względu na ryzyko ponownej rekrutacji na to stanowisko, ale również na fakt, że jego decyzje mogą przyczynić się do odejścia innych pracowników.

Korzystanie z testów oceny umiejętności stanowi też skuteczną metodę rozwiązania poważnego problemu różnic w umiejętnościach wśród kandydatów do pracy. Ostatnie badania przeprowadzone przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi wykazały, że 75% specjalistów HR, którzy zgłosili trudności z rekrutacją w ciągu ostatnich 12 miesięcy, twierdzi, że brakuje kandydatów z wymaganymi umiejętnościami.

Test psychometryczny może dostarczyć cennego wglądu w zdolności kandydatów np. uczenia się nowych rzeczy i ulepszania posiadanych już przez nich kompetencji.

Czytaj także: Jakie kompetencje bada test psychometryczny?

Testy psychometryczne: pozostałe korzyści z ich wdrożenia

Badania przeprowadzone przez Aberdeen Group wykazały, że firmy stosujące testy kompetencyjne przed zatrudnieniem kandydata zgłaszają o 39% niższy wskaźnik rotacji pracowników. Testy psychometryczne stanowią swego rodzaju sito, dzięki któremu już na wczesnym etapie rekrutacji możliwe jest wyeliminowanie nieodpowiednich kandydatów. Stosowanie testów kompetencyjnych już na wczesnym etapie rekrutacji oszczędza czas, ale również daje oszczędność finansową, zarówno w krótkim, jak i długim czasie. Firmy stosujące testy odnotowują mniejsze koszty nieudanych rekrutacji oraz mniejszy poziom rotacji. Według badań przeprowadzonych przez Aberdeen Group, menedżerowie odpowiadający za zatrudnienie, którzy korzystają z ocen przed zakończeniem procesu, deklarują 36% więcej zadowolenia z ostatecznej decyzji niż ci, którzy tego nie robią.

Wprowadzenie testów psychometrycznych wpływa pozytywnie na pracę działu HR. Przede wszystkim ją usprawnia, zwłaszcza jeżeli wstępne testy można wykonać online. Dodatkowo, na bazie takich danych łatwiej jest podjąć najlepszą decyzję i zmniejszyć rotację pracowników. To zmniejsza ilość pracy rekruterów, którzy mogą zająć się wyszukiwaniem prawdziwych talentów.


Sprawdź również

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jesteś: