Rosnące znaczenie umiejętności analitycznych

W dobie rosnącej liczby danych oraz coraz silniejszej digitalizacji, umiejętność analizowania danych oraz szybkiego podejmowania decyzji na podstawie informacji stanowią kompetencje niezwykle pożądane wśród pracodawców. Jak wyłaniać najlepszych kandydatów z rynku? Po czym poznać, że dana osoba posiada umiejętności analityczne? Odpowiadamy w naszym artykule.

Według raportu „The Future of Jobs Report 2020” umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz analizy danych należą do kompetencji, które szczególnie zyskają na znaczeniu do 2025 roku. Wszystkie te umiejętności wchodzą w skład tzw. zbioru umiejętności analitycznych, polegających na zdolności rozwiązywania problemów na podstawie posiadanych informacji, a także wyciągania z nich wniosków oraz podejmowania decyzji.

Już dziś na polskim rynku pracy dostrzega się deficyt tych umiejętności. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego za 2021 rok alarmuje, że 91% firm ma problem ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach. Szczególny deficyt dostrzega się w braku: kreatywności (48%), umiejętności pracy w grupie (41%), krytycznego myślenia (36%) oraz rozwiązywania problemów (33%).

Co wchodzi w skład umiejętności analitycznych?

Do najczęściej wskazywanych oraz pożądanych przez pracodawców umiejętności analitycznych należą:

1. Umiejętność krytycznego myślenia

O krytycznym myśleniu mówimy wtedy, gdy nasz kandydat dokonuje oceny informacji, a następnie podejmuje decyzję na podstawie swoich ustaleń. Cecha ta jest niezwykle przydatna, gdy pracownik musi dokonać analizy dużych zbiorów danych, analiz biznesowych, ustalić priorytety, podjąć ważne decyzje, czy też zarządzać procesami w firmie.

2. Umiejętność analizowania danych oraz informacji

Badanie firmy Gartner, przeprowadzone wśród dyrektorów ds. danych, pokazało, że niedostatecznie dobra umiejętność czytania danych jest jedną z trzech największych przeszkód w budowaniu silnych zespołów zajmujących się danymi oraz analityką. Co istotne, umiejętność ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla umysłów ścisłych. Wg Miro Kazakoff’a, w digitalizującym się świecie, firmy zatrudniające więcej osób, które potrafią intepretować dane, osiągają przewagę konkurencyjną. Osoby te bowiem szybciej rozwiązują problemy i nie doprowadzają do ich wystąpienia w przyszłości, lepiej przewidują działania konkurencji, potrafią dostrzec trendy rynkowe i je wykorzystać, są bardziej zaangażowane w projekty i życie firmy.

3. Umiejętność rozwiązywania problemów

Wg amerykańskich coachów Josepha Folkmana i Jacka Zengera, efektywność w biznesie stanowi wypadkową 16 kompetencji. Jedną z najważniejszych jest zdolność do rozwiązywania problemów. Dzięki posiadaniu tej kompetencji pracownik staje się samowystarczalny – szybko identyfikuje problem i go rozwiązuje. Aby być skutecznym w rozwiązywaniu problemów niezbędne jest posiadanie dodatkowych umiejętności, tj. krytycznego myślenia, kreatywności, znajdowania informacji, zarządzania ryzykiem, pracy w zespole, a także wymaga posiada tzw. inteligencji emocjonalnej. Jest to niezwykle pożądana kompetencja wśród kandydatów do pracy.

4. Kreatywność

Istnieje mylne przekonanie, że kreatywność nie idzie w parze z analitycznym myśleniem. Doświadczenia firm pokazują jednak, że osoby łączące obie te cechy należą do grona najlepszych pracowników, ponieważ posiadają zdolność łatwego adaptowania się do zmiennych warunków otoczenia, podejmują decyzje na bazie dostępnych informacji, potrafią myśleć nieszablonowo, a także napędzać twórcze procesy. Przykładem może być pracownik marketingu, który poprzez wykorzystanie kreatywności i umiejętności analitycznych będzie w stanie wziąć wyniki z ostatniej kampanii, zbadać je oraz dowiedzieć się, co zostało zrobione poprawnie, a co nie. Następnie zdobytą wiedzę wykorzysta w opracowaniu nowej kampanii.

Osoby analityczne, a zarazem kreatywne to również pracownicy wykazujący się wysoko rozwiniętym poziomem komunikacji. Ich logiczna strona sprawia, że są skłonni najpierw przemyśleć i ocenić sytuację zanim podejmą działania. Z kolei ich intuicyjna strona sprawia, że są empatyczni i z łatwością potrafią odnieść się do uczuć innych ludzi. Dobra komunikacja nie tylko buduje dobre relacje w biurze, ale również wykracza poza jego ściany. Osoby te bardzo dobrze odnajdują się na stanowiskach związanych ze sprzedażą, czy z obsługą klienta.

Na jakich stanowiskach przydają się zdolności analityczne?

Umiejętność analitycznego myślenia szczególnie przyda się na stanowiskach związanych z controllingiem, finansami, analizą danych, zakupami, marketingiem, inżynierią, badaniami i rozwojem, zarządzaniem projektami, księgowością, oceną ryzyka, czy ubezpieczeniami. Jest to na tyle uniwersalna kompetencja, że możemy jej również oczekiwać od kierowców, sprzedawców, logistyków, brygadzistów na budowie czy kierowników budowy.

Jak badać zdolności analityczne u kandydatów?

Rekrutując pracownika w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na jego CV – w nim możemy znaleźć informacje świadczące o tym, że dany kandydat posiada kompetencje analityczne. Jako przykłady możemy wskazać wszelkie wzmianki o tym, że kandydat pełnił funkcje przywódcze, posiada odpowiednie certyfikaty, konkretne kompetencje specjalistyczne, osoby te również lubią przedstawiać swoje doświadczenie i osiągnięcia zawodowe w liczbach.

Innym sposobem weryfikacji umiejętności analitycznych u kandydata są testy psychometryczne. Wg danych Society for Industrial and Organizational Psychology, aż 68% globalnych pracodawców korzysta z testów psychometrycznych do wiarygodnej oceny kompetencji kandydatów. Przykładem rozwiązania może być test Analytical Talent, który pozwala sprawdzić, jak aplikujący radzi sobie z analizą danych, interpretacją wykresów, oceną informacji, szacowaniem trendów. Dodatkowo, przedstawione zadania mogą nawiązywać do realnych wydarzeń z firmy, przez co działy HR są w stanie od razu sprawdzić, jak kandydat odnajdzie się w danej organizacji.

Każda branża wymaga analitycznych myślicieli, którzy potrafią zidentyfikować problemy, ocenić je oraz opracować rozwiązania. Z tego też powodu już dziś dostrzegamy na rynku walkę film o najlepszych kandydatów, czy i Ty należysz do tych walczących?


Sprawdź również

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jesteś: