fbpx

„Budowanie zaangażowania i Employee Experience – jak robimy to w Grupie Żywiec?”

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać się na bezpłatny webinar w formie wywiadu.

26.09.2019 od 11:00 do 12:00

Opis merytoryczny wystąpienia: zagadnienia, które będą omawiane podczas 60-minutowej prezentacji:

1. Budowanie zaangażowania przez pryzmat Badania Klimatu 2014-2016

2. Wizja 2020 – ewolucja kultury organizacyjnej

3. Moje Ż jako platforma Employee Experience

4. Ewaluacja projektu Moje Ż – Badanie Klimatu 2018

Gość specjalny:

Paweł Groblica
Specjalista ds. Rozwoju Organizacji
Grupa Żywiec

Prowadzący:

Piotr Marciniak
Managing Director
Talent Bridge

Wypełnij formularz, aby uzyskać link do pokoju on-line, w którym odbędzie się wywiad:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Firma

Telefon

Adres email

Czy Twoja Firma jest członkiem PSZK?

Tak
Nie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych.

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.
Administratorami Danych Osobowych są Talent Bridge z siedzibą w Warszawie, ul. Potoki 12a/9, 02- 717 Warszawa oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami z siedzibą przy ul. Górczewska 224/139 01-460 Warszawa. […]

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji Webinaru oraz działaniach po zakończeniu wydarzenia, w tym przesłania ankiety oceniającej po zakończeniu wydarzenia, oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratorów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolne. Dane osobowe podane w celu zapisu i uczestnictwa osoby w Webinarze będą przetwarzane przez 12 miesięcy, do wyczerpania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, przechowywane będą przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.Organizatorzy:

Masz jakieś pytania?

Start typing and press Enter to search