DOWIEDZ SIĘ, KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST DLA CIEBIE ODPOWIEDNIE

Test szyty na miarę

Test szyty na miarę jest dopasowany do określonego kryterium np. modelu kompetencyjnego, czy opisu stanowiska.

Personal Talent

Test bada takie obszary jak ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenia, stabilność emocjonalna czy ugodowość.

Analytical Talent

Test bada zdolności analitycznego myślenia. Mierzy on między innymi umiejętność analizy danych i szybkiego podejmowania decyzji.

Verbal Talent

Test bada zdolności werbalnego myślenia. Mierzy on między innymi umiejętność wyciągania wniosków i czytania ze zrozumieniem.

Logical Talent

Test bada zdolności logicznego myślenia. Mierzy on między innymi zrozumienie zależności pomiędzy procesami w logicznej kolejności.

English Talent

Test bada znajomość języka angielskiego. Mierzy on takie obszary jak grammar, vocabulary i reading.

Talent Sales

Test szyty na miarę jest dopasowany do określonego kryterium np. modelu kompetencyjnego, czy opisu stanowiska.

Analytical Talent

Test szyty na miarę jest dopasowany do określonego kryterium np. modelu kompetencyjnego, czy opisu stanowiska.

Start typing and press Enter to search