Pomagamy firmom w realizacji celów sprzedażowych poprzez wyłonienie najlepszych handlowców.

CoreCompetency

Dopasuj testy do Twojego modelu kompetencyjnego.

Jeżeli masz wrażenie, że testy, z których obecnie korzystasz nie są dopasowane do Twoich potrzeb, najwyższy czas to zmienić. Rozwiązanie może być dopasowane do wielu kryteriów wynikających z:

 • oczekiwań Twoich „klientów”, na przykład menedżerów liniowych;
 • rozbudowanego modelu kompetencyjnego.

Jeżeli na etapie rekrutacji weryfikujesz powyższe kryteria tylko za pomocą rozmowy, ocena kandydata może być mało obiektywna i rozbieżna z opinią pozostałych rekruterów. Wykorzystując testy szyte na miarę dostajesz pewność, że kandydat będzie dobrze dopasowany do stanowiska.

Zobacz jak firma Intersnack wykorzystała to rozwiązanie

 • "Talent Bridge to system, który zdecydowanie usprawnia procesy rekrutacyjne. Z przyjemnością obserwuję jego ciągły rozwój oparty na sugestiach użytkowników. Współpracę oceniam niezwykle wysoko."

  Rafał Talar
  Rafał Talar Grupa Kapitałowa Integer S.A.

Korzyści z zastosowania testów szytych na miarę

Potwierdzenie trafności testu

Grupą normalizującą test będą między innymi pracownicy Państwa firmy. Przeprowadzając badanie potwierdzimy, że wysokie wyniki z testu otrzymują jedynie ci najlepsi. Kandydat, który uzyska równie dobry wynik na pewno sprawdzi się na stanowisku.

Dopasowanie do organizacji

Eliminujemy problem związany z poszukiwaniem gotowego testu, który miałby spełnić oczekiwania. My stworzymy dla Państwa test całkowicie dopasowany do wskazanego modelu/ profilu kompetencyjnego.

Oszczędność czasu

Zapraszanie na spotkania rekrutacyjne tylko tych kandydatów, którzy uzyskali wysokie wyniki z testu i pasują do modelu kompetencyjnego pozwoli zaoszczędzić wiele godzin cennego czasu.

Obiektywność ocen

Dostarczymy Tobie test szyty na miarę, który sprawdzi czy kandydat posiada odpowiednie kompetencje w oparciu o Twój model kompetencyjny lub opis stanowiska. Przeprowadzając badanie potwierdzimy, że wysokie wyniki z testu otrzymują jedynie Twoi najlepsi pracownicy.

CO OSIĄGAJĄ KLIENCI DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NAMI?

Budują zespoły, które realizują cele sprzedażowe

Obniżają poziom rotacji w dziale handlowym

Na co mogę liczyć, wykorzystując rozwiązanie?

Możliwość weryfikacji, czy kandydat ma kluczowe kompetencje sprzedażowe.

Możliwość weryfikacji, czy kandydat będzie realizował cele sprzedażowe.

Na co mogę liczyć?

Możliwość weryfikacji, czy kandydat ma kluczowe kompetencje sprzedażowe.

Możliwość weryfikacji, czy kandydat będzie realizował cele sprzedażowe.

Co nasi klienci osiągają?

Dysponują zespołem, który realizuje cele sprzedażowe.

Następuje obniżenie rotacji w dziale handlowym.

Jak to robimy?

WERYFIKUJEMY, CZY KANDYDAT MA KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE.

Za pomocą audytu sprawdzamy, które kompetencje są kluczowe na stanowisku handlowca w Twojej firmie. Na podstawie tych informacji tworzymy testy on-line szyte na miarę.

WERYFIKUJEMY CZY KANDYDAT BĘDZIE REALIZOWAŁ CELE SPRZEDAŻOWE.

Po opracowaniu testów wysyłamy je do przedstawicieli handlowych Twojej firmy (do minimum 120 osób). Uzyskane przez nich wyniki korelujemy z ich wynikami sprzedażowymi za poprzedni rok. Powiązanie kompetencji i wyników sprzedażowych pomoże określić, czym charakteryzują się najlepsi handlowcy. Przygotowany dzięki tym spostrzeżeniom test wykorzystany w procesie rekrutacji pozwoli sprawdzić, czy dany kandydat będzie w stanie osiągnąć sukces na oferowanym stanowisku pracy.

Zobacz, co mówią o nas nasi klienci.

 • Dzięki współpracy z Talent Bridge i indywidualnie zaprojektowanym testom nasza firma zyskała możliwość wyselekcjonowania najlepszych kandydatów na rynku.

  Agnieszka Majeran
  Agnieszka Majeran HEINEKEN Global Shared Services / HR Business Partner
 • Testy dostarczone przez firmę Talent Bridge pozwoliły nam zaoszczędzić dużo czasu oraz dowiedzieć się więcej o kandydacie, przed zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

  Magdalena Malinowska
  Magdalena Malinowska Intersnack Poland Sp. z o.o. / HR Business Partner

Z jakimi problemami borykali się nasi klienci?

Zaledwie częściowa realizacja celów sprzedażowych

Dział handlowy nie jest w stanie zrealizować celów sprzedażowych jeżeli zespół tworzą nieodpowiednio dobrani pracownicy.

Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby

Do pracy zostaje przyjęta osoba, która nie przechodzi pomyślnie okresu próbnego lub opuszcza stanowisko pracy w krótkim czasie od momentu przyjęcia.

Strata czasu

Zatrudnienie niewłaściwej osoby naraża firmę na duże zaległości w realizacji planu sprzedażowego. Straconego czasu nie da się odzyskać.

Niepotrzebne koszty

Nieudane rekrutacje pociągają za sobą szereg wydatków związanych z kosztami szkoleń i pracy osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia nowych handlowców.

Utracone korzyści

Firma ponosi straty w postaci utraconych korzyści (źle dobrany handlowiec nie zrealizuje planu sprzedażowego).

Proces rekrutacyjny nieuwzględniający weryfikacji kompetencji.

Najczęściej wykorzystywaną metodą służącą do sprawdzania kompetencji jest wywiad z kandydatem. Niestety, sama rozmowa nie jest wystarczająca, by móc rzetelnie ocenić to, co nas najbardziej interesuje.

Jak przebiega proces tworzenia testów rekrutacyjnych?

 • Analiza potrzeb

  Przeprowadzimy audyt, który wyłoni kluczowe kompetencje na stanowisku sprzedażowym.

 • Stworzenie testu szytego na miarę

  We współpracy z ekspertami przygotujemy wstępne pozycje testowe. Cały proces będzie nadzorowany przez psychologa i psychometrę z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Analiza psychometryczna i korelacja z wynikami sprzedażowymi

  Na tym etapie przeprowadzimy normalizację na grupie 400 osób, porównamy wyniki z innymi testami oraz z wynikami pracowników Twojej firmy. Efektem tego etapu będzie wyłonienie ostatecznej listy trafnych i rzetelnych pozycji testowych.

 • Wprowadzenie tetsów do systemu

  Testy zostaną wprowadzone do systemu Talent Bridge, za pomocą którego będą wysyłane do kandydatów.

 • Szkolenie i dalsza współpraca

  Gdy testy znajdą się w systemie Talent Bridge, zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby z Twojej firmy do udziału w szkoleniu. Ponadto otrzymacie od nas podręcznik psychometryczny, w którym zawarto informacje dotyczące przebiegu badania. Przez cały okres współpracy będziemy do Waszej dyspozycji.

 Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Piotr Marciniak

piotr.marciniak@talentbridge.pl

Start typing and press Enter to search