fbpx

6 TENDENCJI W HR
NA ROK 2017

Rok 2017 już się rozpoczął. Branża HR musi dopasować swoje strategie do rytmu, który nadaje otaczająca rzeczywistość. Tempo zachodzących zmian jest zawrotne. Aby utrzymać się na rynku, firmy ze wszystkich sektorów muszą mocno skoncentrować swoją uwagę na działaniach swoich Działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest bowiem kilka tendencji, które staną się wyznacznikiem powodzenia w nadchodzących miesiącach.

 

1. EMPLOYEE EXPERIENCE

W 2017 roku na obowiązkowej liście zadań każdego Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi muszą się znaleźć inicjatywy mające na celu wsparcie sfery emocjonalnej swoich pracowników.
Sprawić, by pracownik odczuwał przyjemność z wykonywanej pracy staje się koniecznością!

Wiadomo, że wynagrodzenie jest elementem motywacyjnym, który pobudza do działania tylko przez pewien czas. Firmy muszą więc zapewniać swoim pracownikom inne bodźce wywołujące pozytywne emocje.

Do stanowiska pracy należy podejść jak do czegoś co ma być dla człowieka przeżyciem i doświadczeniem. Aby móc zrealizować pewne pomysły konieczna jest współpraca Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Działem Marketingu.
Doskonałym pomysłem jest mianowanie któregoś z pracowników na Ambasadora Doświadczeń Firmowych. W firmie Google utworzono nawet cały dział, którego zadaniem jest stworzenie warunków pracy mocno dopasowanych do oczekiwań pracowników.

Wiele firm decyduje się na przeprowadzenie wewnętrznych badań mających na celu przeanalizowanie potrzeb swoich pracowników. Wśród nich jest między innymi Alior Bank, który zatrudnia obecnie około pięciuset programistów, a docelowo zamierza tę liczbę podwoić. Nic więc dziwnego, że przy takim dużym zapotrzebowaniu bank dba o wysoki poziom zadowolenia swoich pracowników z pracy. Na etapie badania satysfakcji wszyscy pracownicy Alior Banku zostali zapytani o to, co zwiększyłoby ich zadowolenie z pracy. Proponowano nowoczesne biuro, karnety wellness, itp.. Ku zaskoczeniu wszystkich programista Alior Banku nie pragnie żadnego luksusu poza możliwością pracy zdalnej.

Warto przeprowadzić badanie preferencji wśród swoich pracowników, aby dowiedzieć się czego tak naprawdę pragną.

2. BIG DATA dla HR – KLUCZOWA SPRAWA PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI

Działy Zarządzania Zasobami Ludzkimi mają do swojej dyspozycji innowacyjne narzędzia, które umożliwiają dostęp do ogromu informacji. Nie można tego nie wykorzystać

Działy Zarządzania Zasobami Ludzkimi muszą zacieśnić więzy między obszarem technologii komunikacyjnych oraz informatycznych, szczególnie w aspekcie zarządzania danymi. Jeśli chcesz podejmować decyzje, musisz posiadać umiejętność wykorzystywania nowych narzędzi do analizy danych (Big Data). Każdy lider, który zarządza talentami musi otworzyć się na nowe spojrzenie przy rozumieniu danych i podejmowaniu decyzji.

Bardzo ważnym jest, aby mieć w swoim zespole osobę posiadającą kompetencje do analizowania danych. Osobę, która będzie posiadała zdolność łączenia ze sobą danych liczbowych z zarządzaniem talentami. Osobę, która udzieli wsparcia strategicznego na etapie podejmowania ważnych dla całej organizacji decyzji.
Udana współpraca z dobrym analitykiem danych to sposób na zapewnienie sobie dobrej pozycji przy realizacji różnych projektów zapewniających dobre funkcjonowanie biznesu.

Dobra analiza danych wykorzystująca techniki matematyczne i statystyczne, opierająca się nie tylko na danych z obszaru działalności Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ale na ogólnych danych organizacyjnych, może znacząco pomóc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych związanych z czynnikiem ludzkim.

Dodatkową i bardzo istotną korzyścią, którą przynosi analiza danych w obszarze HR jest możliwość tworzenia modeli predykcyjnych i prognoz identyfikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości dla organizacji. Między innymi dotyczących retencji talentu.

3. DIGITAL EMPLOYER BRANDING

Konieczne działania dla firm na rok 2017:

• Rozwijanie strategii budującej markę pracodawcy aktywnego w sieci.
• Dbanie o obecność firmy w Internecie i oferowanie wartościowego contentu.
• Rozwijanie optymalnej strategii „Digital Employer Branding”, która przyciągnie najlepsze talenty.

Przed firmami zatem spore wyzwania: dostosować kulturę organizacyjną, przebudować strukturę i rozwinąć u ludzi kompetencje, które pozwolą na wdrażanie powyższych działań.

Nic nie pomoże przyciągnąć najlepszych talentów tak jak sprawny Digital Employer Branding. Rozwijaj swoją obecność w Internecie. I dbaj o nią należycie.

4. ŻEGNAJ OCENO ROCZNA – TERAZ LICZY SIĘ FEEDBACK NA BIEŻĄCO

Wiele firm wprowadza działania mające na celu ocenę pracowników w konkretnym momencie roku. Mobilizuje się wówczas wszystkie siły i zasoby, aby przeprowadzić ewaluację.

Oceniając ludzi raz w roku zakładamy, że ich działania, funkcje, odpowiedzialności i zaangażowanie są stałe przez cały czas. Nic bardziej mylnego.

Wiele organizacji doszło już do tego wniosku i wprowadziło, bądź zamierza wprowadzić, rewolucję w obszarze oceniania pracowników.
W przypadku niektórych firm, ze względu na zachodzące przemiany, nie ma mowy o stawianiu sobie celów rocznych. Dlatego ewaluacja wkładu w pracę zorientowana jest na projekty i na feedback na bieżąco.

Oto nowe techniki i narzędzia, które umożliwiają ocenę pracowników na bieżąco:

• ocena pracy i wysiłku całego zespołu – wyeliminowanie oceny według hierarchii;
• wyznaczanie jasnych celów dla całego zespołu – łatwych do zmierzenia;
• przekazywanie feedbacku w sposób jasny, rzeczowy i zrozumiały;
• tworzenie zespołów o strukturze dynamicznej;
• stosowanie do przekazywania feedbacku narzędzi wirtualnych stosowanych w codziennej pracy;
• stosowanie technik grywalizacji;
• wyznaczanie łatwych i zrozumiałych planów rozwoju.

5. APLIKACJE MOBILNE SOJUSZNIKAMI SPECJALISTÓW Z BRANŻY HR

Badania pokazują, że średni czas, który ludzie poświęcają na używanie swoich telefonów komórkowych wynosi średnio 4,5 godziny dziennie. W roku 2017 nastąpi przejście od korzystania z chmur w sieci Web do zarządzania za pomocą aplikacji mobilnych. Firmy wchodzą na drogę, która poprowadzi je ku wdrażaniu narzędzi pozwalających zaoszczędzić bardzo dużo czasu i uczynić pracę o wiele bardziej elastyczną.

Smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Na tak silne przywiązanie do technologii wpływa niewątpliwie atrakcyjność oferty rozwiązań mobilnych.

Firmy muszą zacząć wykorzystywać aplikacje na potrzeby wzmacniania Employee Experience, czyli pozytywnych emocji związanych z wykonywaną pracą, a także w celu poprawy zaangażowania pracowników w sprawy firmy.

Aplikacje mobilne powstają po to, by nieść korzyści. Dzięki nim możemy, w sposób bardzo mało intruzyjny, towarzyszyć pracownikom zarówno w procesie zmian, jak i na drodze ich rozwoju i doskonalenia.
Dobrym przykładem są na przykład aplikacje Mindfulness, które pozwalają, pracownikom zarządzać sytuacjami stresującymi czy minimalizować syndrom powakacyjny.
Nie pozostawaj w tyle. Zacznij wdrażać aplikacje mobilne!

6. NADAL TRWA WOJNA O TALENTY

Nadal trwa wojna o pozyskanie talentów oraz o utrzymanie ich w strukturach organizacji. I mimo przerażających wizji, że sztuczna inteligencja oraz robotyka pozbawią większość społeczeństwa pracy, czynnik ludzki nigdy nie przestanie odgrywać kluczowej roli. Pojawi się szczególnie duży popyt na profesje związane z technologią i działaniami innowacyjnymi.

Już teraz na rynku można zauważyć silną „walkę o talenty”, do której firmy używają wszelkich dostępnych narzędzi i taktyk.

Pozyskać talent dla organizacji to jedno. A zatrzymać go w strukturach na dłużej to drugie. Szybko zachodzące zmiany gospodarcze zmuszają świat korporacyjny do elastyczności, która wiąże się między innymi z dynamicznym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Pełna świadomość potencjału i predyspozycji pracowników oraz sprawne dopasowywanie ich do odpowiednich stanowisk sprawi, że żaden talent nam nie ucieknie. Działania polegające na badaniu kompetencji, zdolności, możliwości, aspiracji oraz oczekiwań pracowników za pomocą testów szytych na miarę stają się coraz częstszą praktyką. I wygląda na to, że w roku 2017 trend ten mocno się rozprzestrzeni.

 

Bez zindywidualizowanego podejścia do pracownika i bez uwzględniania jego potrzeb oraz możliwości trudno będzie zatrzymać go na dłużej.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TESTACH SZYTYCH NA MIARĘ

Start typing and press Enter to search