fbpx

7 RZECZY, KTÓRE MOTYWUJĄ PRACOWNIKA
NAWET BARDZIEJ NIŻ PIENIĄDZE

Kryzys gospodarczy ostatnich lat sprawił, że miliony pracowników na świecie przewartościowało swoje oczekiwania zawodowe. Marzenia o wyższej pensji czy obietnice premii przestały być motywatorem, gdyż środków finansowych po prostu zaczęło brakować. Działy Zarządzania Zasobami Ludzkimi straciły ważne narzędzie mobilizujące do osiągania lepszych wyników.
W modę wszedł zatem trend motywacyjny, który opiera się na działaniach uskrzydlających pracowników bez wykorzystywania do tego celu środków finansowych.

 

Jak zmotywować pracownika nie wydając na to ani grosza?

 

1. BĄDŹ HOJNY W POCHWAŁY

Z chęci otrzymywania pochwał się nie wyrasta. Bez względu na to czy mamy dwa lata czy czterdzieści – słowa uznania sprawiają, że chce nam się żyć.
Dzięki pochwałom człowiek kształtuje pozytywny obraz samego siebie i z chęcią podejmuje kolejne wyzwania. Warto pamiętać, aby doceniać nie tylko rezultaty, ale wysiłek i włożoną pracę.

2. DAWAJ SWOIM PRACOWNIKOM MOŻLIWOŚĆ WYPOWIADANIA SIĘ

Oni muszą wiedzieć, że mają prawo głosu. Oni muszą czuć, że chcesz ich słuchać. Ludzie nie znoszą, gdy mówi się im co mają robić. Pracują o wiele bardziej zmotywowani, jeśli się ich spyta, co chcą robić. Na etapie planowania projektu wystarczy po prostu usiąść razem i udzielić pracownikom głosu oraz prawa do decydowania.

3. SPRAW, ABY PRACOWNICY POCZULI SIĘ JAK LIDERZY

Żeby była jasność – lider w zespole może być tylko jeden. Nie może ich być siedemnastu. Ale to nie oznacza, że pozostali nie mogą czuć się ważni. Wręcz przeciwnie – powinni nawet mieć poczucie, że bez nich zespół by nie istniał.

4. DOCENIAJ PUBLICZNIE OSIĄGNIĘCIA

O pochwałach już było. Ale nie dodaliśmy, że szczytem szczęścia dla każdego pracownika jest publiczne usłyszenie miłych słów na temat tego, jak dobrze pracuje. Wyrazy uznania wyrażone w gronie współpracowników są wspaniałą nagrodą i dowodem na to, że przywódca doskonale widzi wkład w działania. Nie odbieraj takich przyjemnych chwil swoim pracownikom i nie żałuj im aplauzu.

5. DZIEL SIĘ SUKCESAMI

Słaby lider wszelkie sukcesy przypisuje sobie. Nieładnie. Mądry lider wie jak docenić pracę innych. Doskonały przywódca potrafi pogratulować, podziękować i cieszyć się triumfem z całym zespołem.

6. INTERESUJ SIĘ PRACOWNIKIEM

To podejście dość amerykańskie. To takie przełamywanie barier i wymazywanie granic między szefem i podwładnymi. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy rodziny, jakieś zainteresowania i pasje. Poczucie, że ktoś „ważny” interesuje się naszym życiem jest miłe. Świadczy bowiem o tym, że dla naszego przełożonego jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a dopiero potem pracownikami. Dla kogoś takiego chce się pracować.

7. POZBĄDŹ SIĘ PSEUDO-MENADŻERÓW

Nie ma najmniejszej potrzeby pozbywania się kogoś, kto dobrze sprawdza się na swoim stanowisku pracy. Jeżeli menadżer lub kierownik świetnie zarządza swoim zespołem i sprawia, że jest on zmotywowany oraz zaangażowany w działania firmy, dlaczego mielibyśmy z niego rezygnować?
Ale jeśli osoba znajdująca się na średnim szczeblu zarządzania hamuje lub po prostu nie przyczynia się do stymulowania i dynamizowania potencjału innych ludzi, nie pozostaje nic innego jak uścisnąć sobie dłoń na pożegnanie. Inni docenią, że dbasz o to w czyje ręce ich oddajesz.

Start typing and press Enter to search