fbpx

5 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI LIDERA
XXI WIEKU

Proces zmian zachodzący w świecie biznesu jest bezprecedensowy. Ogrom transformacji zmusza firmy do szybkiego przystosowywania się do nowej rzeczywistości. Ewolucja jest bardzo odczuwalna między innymi na szczeblach przywódczych. To, co jeszcze do niedawna było powszechnie uważane za najważniejsze w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, zaczyna tracić na znaczeniu. Tradycyjne kompetencje pożądane dla liderów ustępują miejsca innym, bardziej nowoczesnym i dopasowanym do potrzeb firm przyszłości.

1. ORIENTACJA NA INNOWACJE

Innowacje przerodziły się w czynnik decydujący o tym, jak rozwijają się rynki. Stały się również główną bronią pozwalającą przetrwać w czasach niepewności gospodarczej.
Orientacja na innowacje zawsze była jedną ze składowych wielu modeli kompetencyjnych, w szczególności tych dotyczących stanowisk opierających się na przywództwie. Ale teraz umiejętność ukierunkowania działań w stronę innowacyjności ma jeszcze większe znaczenie. Jest wręcz elementem koniecznym dla dobrego zarządzania.
Zorientowanie na wynik, najważniejsza dotychczas kompetencja, ustępuje miejsca orientacji na innowacje. Pamiętajmy, że bez innowacyjnego spojrzenia trudno będzie o dobry wynik. Wiele firm drży na samą myśl o ryzyku związanym z wprowadzaniem innowacji. Muszą one jednak zrozumieć, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego od bycia nieinnowacyjnym.

2. ŁĄCZNOŚĆ Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

Lider XXI wieku musi posiadać zdolność tworzenia relacji w mediach społecznościowych. Wykorzystywanie kanałów wirtualnych do dzielenia się wiedzą i do tworzenia przestrzeni, w której możliwy jest dialog nie tylko wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, ale także generuje wiele nowych kontaktów i okazji do współpracy.

3. UMIEJĘTNOŚĆ STYMULOWANIA ROZWOJU ZBIOROWEJ INTELIGENCJI

Model przywódczy, w którym lider jest wizjonerem zaczyna być niemodny. Teraz na czele chcemy widzieć ludzi, którzy posiadają umiejętność stymulowania i dynamizowania rozwoju intelektualnego innych osób. To bardzo trudne – zmienić perspektywę widzenia, pohamować swoje ambicje oraz ego, a także stawić czoła innym poglądom. Ale to wszystko w imię integracji i rozwoju potencjału pracowników.
Poza tym środowisko ekonomiczno-socjalno-technologiczne jest w obecnych czasach tak złożone, że pozostawienie procesu decyzyjnego w jednych rękach wydaje się szaleństwem. Po prostu: zbyt dużo zmiennych skoncentrowanych w zbyt ciasnych ramach czasowych. Zdolność stymulowania rozwoju zbiorowej inteligencji stanie się kluczową kompetencją pożądaną na stanowiskach przywódczych w firmach XXI wieku. Sukces lidera, który będzie potrafił mądrze stymulować rozwój swoich talentów będzie wprost proporcjonalny do stopnia ich rozwoju intelektualnego.

4. ZDOLNOŚĆ TRANSFORMACJI – LIDER TROJAŃSKI

W związku z tym, że otaczająca nas rzeczywistość jest coraz mniej przewidywalna, długoterminowe planowanie nie ma większego sensu. Co za tym idzie, takie kompetencje jak zdolność analizowania, planowania i kontrolowania, uważane dotychczas za kluczowe, tracą po woli na ważności. Wygląda na to, że jedyną stałą w świecie biznesu, paradoksalnie, będzie brak stabilizacji i przewidywalności.
Nowoczesna organizacja potrzebuje lidera-agenta od zmian. Lidera, który będzie działał z przekonaniem. Lidera, który będzie umiał zmotywować i zmobilizować innych. Lidera, który będzie katalizatorem obaw. Takiego lidera Trojan.

5. PRZYWÓDCA WPŁYWOWY NA ARENIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Tradycyjne postrzegane zdolności oddziaływania na innych, kwalifikowane do tak zwanych „social skills” i definiowane jako umiejętności perswazji, przekonywania i wpływania na ludzi, stają się niewystarczające w obliczu nowoczesnej specyfiki funkcjonowania rynków. Teraz mamy do czynienia ze środowiskiem biznesowym zintegrowanym wirtualnie i rozwijającym się w hiper-tempie. Rolą nowoczesnego lidera jest nie tylko odnaleźć się, ale i zabłysnąć w tej internetowej rzeczywistości. Wpływ społeczny nie może być liniowy i ograniczać się do jednego aspektu działalności organizacji. W ten sposób nikt nie zdołał jeszcze wysunąć się na pozycję wpływowego przywódcy w sieci. Nowoczesny lider musi działać jak radar. Jego promieniowanie powinno dotrzeć w jak najwięcej miejsc. Dzięki systematycznej aktywności zbuduje swoją reputację on-line.

 

Zastanawiasz się, w jaki sposób zbadać kluczowe kompetencje lidera XXI wieku?

 

Kliknij tutaj

Start typing and press Enter to search